Tùy chọn hiển thị widger, laber blogspot theo ý thích

Hiển thị widget (tiện ích) chỉ ở trang chủ hoặc trang riêng biệt, tùy chọn. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh phần hiển thị widget bất kỳ nơi nào mà bạn muốn.


Xong phần xác định Widget. Tiếp theo các bạn vào Mẫu - Chỉnh sửa HTML và Click vào ô chọn "Mở rộng Mẫu Tiện ích"

Trường hợp 1: Chỉ hiển thị Widget (tiện ích) ở trang chủ. Các bạn tìm đoạn code mà thêm code màu đỏ, xanh như bên dưới:

<b:widget id='HTML1' locked='false' title='Sản phẩm có sẵn' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>


Trường hợp 2: Hiển thị widget ở tất cả các bài viết, trừ trang chủ: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

Trường hợp 3: Chỉ hiển thị widget ở một trang riêng biệt nào đó: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url == "URL của trang riêng biệt"'>

Trường hợp 4: Chỉ hiển thị widget ở các trang chính gồm trang chủ, các trang Label và Archive: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>


Trường hợp 5: Chỉ hiển thị widget ở các trang lưu trữ: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

Trường hợp 6: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ các trang lưu trữ: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType ! == "archive"'>

Trường hợp 7: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ các trang bài viết: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.pageType ! == "item"'>

Trường hợp 8: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ trang chủ: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url ! == data:blog.homepageUrl'>

Trường hợp 9: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ một trang riêng biệt nào đó: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt"'>


Trường hợp 10: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ hai trang riêng biệt nào đó trở lên: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt 1"'>
<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt 2"'>


Trường hợp 11: Nếu bạn muốn hiển thị một thứ gì đó ở trang chủ và một thứ gì đó khác ở tất cả các trang: Bạn sử dụng lệnh điều kiện như thế này:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Đây là điều cần hiển thị ở trang chủ
<b:else/>
Đây là điều không hiển thị ở trang chủ
</b:if>

Trường hợp 12: Chỉ hiển thị widget ở một trang nhãn: Thay đoạn code màu xanh ở trên bằng đoạn code sau đây:

<b:if cond='data:blog.url == "http://yourblogname.blogspot.com/search/label/Tennhan"'>


Trường hợp này chỉ hoạt động với tên nhãn không dấu như Blogger, CSS, , (không dùng cho nhãn tiếng Việt). Đối với các nhãn có khoảng cách như Recent Posts thì phải đặt là Recent%20Posts (tức là thay khoảng cách bằng %20).

Các liên kết trang nhãn trong trường hợp này cũng không hoạt động được khi có đuôi ?max-results=
Nếu bạn nào làm không được vui lòng để lại bình luận mình sẽ hổ trợ.
Nếu thấy hay và hữu ích thì vui lòng like và chia sẽ để ủng hộ tác giả nhé 

1 Nhận xét

Đăng nhận xét
Mới hơn Cũ hơn
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll